Næringsareal på Torpomoen

Torpomoen ligger i sentrum av Hallingdal, samt midt mellom Oslo og Bergen. Faktisk ligger Torpomoen så sentralt i Hallingdal at dersom du på et kart setter passerspissen på området vil sirkelen du får nå like ut til utkanten av øverste (Hol) og nederste (Flå) kommune. Denne beliggenheten av området gjør at Torpomoen er tilgjengelig for folk flest på østlandet.

Torpomoen fremstår i dag som en moderne rednings- og øvingspark, med hovedvekt på tilsyn og opplæring. Vi har satt opp et kontorbygg her på ca. 2600 m2. Store deler av bygget er leid ut. I tillegg drives kurs- og konferansevirksomhet, samt utleie av kontorer og lagerbygg.

Det er et tydelig behov for denne type drift i Hallingdal, og vi jobber med videre ekspansjon og utvikling på Torpomoen.

Ønsker du å etablere deg i Hallingdal og dra nytte av det unike miljøet på Torpomoen, ta kontakt for en uforpliktende samtale. Torpomoen sine hjemmesider: www.torpomoen.no

Et stort område

Et stort område

Næringsarealet på Torpomoen er stort. Det er mulig for oss (sammen med Torpomoen Drift) å ekspandere bruksområdet ved behov. Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan samarbeide om området.

Himmelrommet

Himmelrommet

I sentralbygget (også kalt Hallingsentralen) finner man Himmelrommet som blir brukt av bedrifter og lag som ønsker kommunikasjon over større geografiske avstander. Det benyttes både til videokonferanser og fjernundervisning.

NLA

NLA

Norsk LuftAmbulanse er en av bedriftene som holder til på Torpomoen med sin kurs- og opplæringsvirksomhet.

Samlings- og møtested

Samlings- og møtested

Torpomoen tar i mot alle typer bedrifter og kurs/konferanseverter. Her er det rom for store grupper. Torpomoen har også en egen restaurant som drives av Hallingdal Catering.

Torpomoen by night

Torpomoen by night

Kjører du Rv7 mellom Gol og Ål finner du de moderne fasilitetene på Torpomoen like ved riksveien. Et moderne bygg med moderne infrastruktur.