NB! - Dette er innhold fra våre tidligere nettsider

Gå til hovedsiden for de nye nettsidene her
Forbedret innkjøring ved Torpomoen

Torpomoen Eiendom som er et selskap under Oland Eiendom (som Hallingdal Hytteservice) har lagt ned betydelige ressurser ved Rv7 og innkjøringen til Torpomoen denne sommeren. Hele parsellen av riksveien blir bekostet fullt ut av Torpomoen Eiendom.

Her kommer en tryggere og mer trafikkvennlig innkjøring til næringshagen i sentrum av Hallingdal. I uke 32, rett etter fellesferien, vil det komme et heldekkende asfaltlag før nytt kjøremønster merkes opp.

Vi håper du liker denne forbedringen!

Asfaltlegging på Torpo. Ny innkjøring ved Torpomoen