We're hiring

Vi søker folk

Poszukujemy pracowników

  • eng
  • nor
  • pol

If you´re a carpenter, why don´t you come and work with the 65 of us building high quality homes in beautiful Halllingdal, halfway between Bergen and Oslo? The pay is good while the cost of living is less than half of what you pay in the big city. Hallingdal Hytteservice, one of the biggest long-term employers in the valley, is hiring carpenters. We cherish diversity and strive to make a safe and welcoming workplace for our workers from many nations.

Do you want to be part of the team? Hallingdal Hytteservice AS was established in 1986 and has since recruited skilled carpenters from several countries. Our first Polish worker was hired in 2003 and is still employed, well satisfied with the working environment and conditions. 


What we have to offer:
- Rent, only 2500,- NOK pr. month.
- Good wages in accordance with agreement 
- Shift work (stipulated)
- Good and new tools / equipment
- Both Polish and Norwegian construction managers

We want to hear from you, who have a trade certificate / long experience as a carpenter, plumber, tiler, furniture carpenter. Send us an application where you write about your experience / education, and a little about your self (age, name, etc).

Looking forward hearing from you!

Vil du bli en del av teamet? Hallingdal Hytteservice AS ble etablert i 1986 og har siden den gang rekruttert dyktige snekkere fra flere land. Vår første polske arbeider ble ansatt i 2003 og er fremdeles ansatt, godt fornøyd med arbeidsmiljø og vilkår.

Vi tilbyr:
- Husleie NOK. 2500,- per måned
- God lønn – etter avtale
- Turnusarbeid (fastsatt)
- Godt og nytt verktøy/utstyr
- Både polske og norske byggeledere

Vi ønsker å høre fra deg som har fagbrev/lang erfaring som snikker, rørlegger, flislegger, møbelsnikker. Send oss en søknad der du skriver om din erfaring/utdannelse, og litt om deg selv (alder, navn, etc).

Vi ser frem til å høre fra deg.


Jeśli jesteś cieślą, co powiesz na pracę z naszą 65-osobową ekipą, przy budowie wysokiej jakości domów w pięknym Hallingdal, w połowie drogi między Bergen a Oslo? Wynagrodzenie jest na dobrym poziomie, a koszty życia są o połowę niższe niż w dużym mieście. Hallingdal Hytteservice, jeden z największych długoterminowych pracodawców w regionie, poszukuje cieśli. Cenimy sobie różnorodność i dążymy do stworzenia bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy dla naszych pracowników reprezentujących wiele narodowości.

Chcesz być częścią zespołu? Firma Hallingdal Hytteservice AS została założona w 1986 roku i od tego czasu zatrudnia wykwalifikowanych cieśli z wielu krajów. Nasz pierwszy pracownik pochodzący z Polski został zatrudniony w 2003 roku i kontynuuje pracę do tej pory, będąc zadowolonym ze środowiska i warunków pracy.


Co oferujemy:

- Czynsz, tylko 2500,- NOK miesięcznie
- Wynagrodzenie na dobrym poziomie, na podstawie umowy
- Praca zmianowa (ustalona)
- Dobre jakościowo i nowe narzędzia/sprzęt
- Zarówno polskich jak i norweskich kierowników budowy


Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, jeśli masz certyfikat handlowy/wieloletnie doświadczenie jako cieśla, hydraulik, glazurnik lub stolarz meblowy. Wyślij do nas aplikację z informacją o swoim doświadczeniu/wykształceniu oraz kilka słów o sobie (m.in. wiek, imię).

Czekamy na Twoją wiadomość!

Application form (please write in English)

To select more than one file, hold CTRL (Windows) / CMD (Mac) and select the files you want to send.